موکت کف صندوق متشکل از یک لایه موکت و یک لایه عایق ضد آب پلیمری است که علاوه بر جلوگیری از نفوذ رطوبت به سطح داخل خودرو به زیبایی وسهولت در نظافت داخل خودرو کمک به سزایی می نماید و بر اساس تریم داخلی هر خودرو دارای رنگبندی متفاوت است. این قطعه در کف خودرو استفاده میشود که نشان دهنده پرکاربرد بوذدن این قطعه است.