جلوبندی خودرو یا همان سیستم تعلیق خودرو که مربوط به محور جلو خودرو میباشد،وظیقه دارد که ارتعاشات ناشی از ناهمواری های جاده و مسیر را خنثی کند تا به اتاق خودرو و سر نشینان خودرو منتقل نشود

منوی اصلی