چراغ های مه شکن در هنگام بارندگی یا مه‌آلود بودن جاده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نور سفید یا زرد، وظیفه دارد که سطح جاده را برای شما روشن و مشخص کند تا در سرعت‌های پایین بتوانید به راه‌ خود ادامه دهید. در مسیرهای پیچ در پیچ در هنگام بارندگی و مه، این چراغ‌ها نقش حیاتی دارند و بدون آن‌ها طی کردن مسیر بسیار مشکل و سخت است.