نظافت و نگه داری : برای نگه داری بهتر و مناسب تر از ظاهر خودروی خود نیاز به مواد و ابزار نظافتی مخصوص خودرو از قبیل : اسپری لاستیک ، اسپری داشبورد ، انواع تمیز کننده ها ، انواع خوش بو کننده ها و…. دارید که میتوانید این لوازم را از وبسایت فابریک پارت تهیه کنید.