عایق‌های حرارتی که از آن‌ها با عنوان نمد درب موتور یا عایق درب موتور یاد می‌شود و عموما از جنس نمد فشرده و پخته شده تشکیل شده است.این عایق در زمان داغ شدن پیشرانه و به خصوص در فصول بسیار گرم، باعث کاهش حرارت انتقال یافته از پیشرانه به درب موتور خواهد شد. از طرف دیگر در فصول سرد سال این عایق انتقال سرما از درب موتور به داخل محفظه پیشرانه را کاهش داده و کمک می‌کند تا در مدت زمان کوتاه‌تری موتور به دمای استاندارد خود برسد.