سیستم تعلیق یا فنربندی خودرو  بخشی از خودرو است که مانع از انتقال ارتعاشات و تکان‌های ناشی از حرکت خودرو روی سطوح ناهموار  و چاله های سطح جاده به بدنه‌ خودروی در حال حرکت و سرنشینان می‌شود.