ترمز ایجاد شتاب منفی لازم برای توقف خودروی در حال حرکت است. علاوه بر متوقف کردن کامل خودرو، کنترل حرکت خودرو در سراشیبی، توقف مرحله ای ، و کاهش سرعت به اندازه دلخواه را می توان از وظایف اصلی این سیستم دانست.شما میتوانید قطعات با کیفیت سیستم ترمز خودروی خود را از فروشگاه اینترنتی فابریک پارت تهیه کنید.