ترمز ایجاد شتاب منفی لازم برای توقف خودروی در حال حرکت است. علاوه بر متوقف کردن کامل خودرو، کنترل حرکت خودرو در سراشیبی، توقف مرحله ای ، و کاهش سرعت به اندازه دلخواه را می توان از وظایف اصلی این سیستم دانست.شما میتوانید قطعات با کیفیت سیستم ترمز خودروی خود را از فروشگاه اینترنتی فابریک پارت تهیه کنید.

منوی اصلی