زمانی که خودرو بر  روی جاده هایی که گل و لای دارند حرکت میکند ، این آلودگی ها به چرخ خودرو چسبیده و یا به داخل و اجزای خودرو میچسبد، وظیفه شلگیر یا گل پخش کن گرفتن این آلودگی ها از رو چرخ و ممانعت از ورود آنها به داخل قطعات خودرو میباشد.این قطعه را میتوانید از طریق فروشگاه اینترنتی فابریک پارت تهیه کنید.

منوی اصلی