روی بدنه هر خودرو قطعاتی از جنس های مختلف نصب شده است. که تعدادی از این قطعات از جنس پلاستیک هستند ماننده : فلاپ دستگیره ها ، جلو پنجره و … که شما میتوانید این قطعات را از وبسایت فابریک پارت تهیه کنید.

منوی اصلی