بر خلاف تصور عموم مردم که فکر می کنند زه اطراف درب خودرو قطعه ای زینتی است و تنها برای زیبایی خودرو کاربرد دارد، یکی از بهترین قطعات حفاظتی بدنه خودرو در مقابل انواع خط ها در اثر پیشامدهای رایج حین رانندگی است. البته زه هایی که به زیبایی و متناسب با خودرو طراحی شوند تاثیر بسزایی در زیبایی خودرو دارند.