دستگیره درب بازکن بیرونی درب خودرو، همانطور که از نام آنها پیداست قطعه ای برای باز و بسته کردن درب‌های خودرو هستند. این دستگیره‌ها که جزء قطعات تزئینی و بدنه خودرو محسوب می شوند، در هر دو بخش داخل و خارج از خودرو وجود دارند.

منوی اصلی