لوگو یک نماد و علامت بوده و نمایانگر یک سازمان و محصول هم هست و معادل فارسی «لوگو» و آرم را «نشانه» قرار داده‌اند و نشانه‌ها ممکن است عکس، نام شرکت، تصویر، طراحی گرافیکی یا با استفاده از هردوی آنها تشکیل شود. یک آرم بدنه نمایانگر حجم زیادی از اطلاعات است که در بیان دیداری ، متراکم و فشرده شده است.

منوی اصلی