چراغ های جانبی داخل اتاق و صندوق : مجموعه ای از چراغ های سقف خودرو و هرگونه چراغی که در بدنه خودرو به کار رفته است هستند که برای انواع خودرو متفاوت هستند،شما میتوانید این محصولات را از فروشگاه اینترنتی فابریک پارت تهیه کنید.