کفپوش‌ها نه تنها گرد و خاک کفش‌ها را می‌گیرند که در اتاق خودرو پخش نشود بلکه در راحتی رانندگی نقش بسزایی دارند. زیرپایی‌ها تنها جنبه زیبایی ندارند بلکه نقش مهمی در راحتی پاها و جلوگیری از خستگی آنها هنگام رانندگی ایفا می‌کنند. زمانی که جنس آنها نرم و مناسب باشد و از مواد مرغوب تولید شوند پا ها در هنگام رانندگی کمتر خسته می‌شوند.