اکثر مصرف کنندگان خودرو برای حفظ نظافت صندوق عقب خودرو از کفپوش صندوق استفاده میکنند که دارای جنس ضد آب میباشند و مانع از آلوده شدن موکت صندوق و محتویات صندوق میشوند.

منوی اصلی