قاب ستون یکی از کاربردی ترین تجهیزات و لوازم جانبی خودرو محسوب می‌گردد و نقش مهمی در شکل ظاهری مجموعه داخلی اتاق خودرو ایجاد می نماید. قاب ستون کاوری جهت پوشش دهی تیرک فلزی اتصال دهنده سقف و بدنه در داخل کابین خودرو می باشد و دارای رنگ بندی متفاوت همرنگ با تریم داخلی خودرو می باشد.