• ایربگ کامل داشبورد پراید

  کد فنی : CR30081704

  قطعه موجود در فابربک پارت محصول شرکت کروز میباشد.

  ایربگ های تولید شده شرکت کروز فقط قابل تعویض با قطعه ایی میباشد که کد فنی آنها با هم مطابقت داشته باشد

  بنا به دلایل ایمنی قطعه امکان مرجوعی تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نمیباشد

  لذا در صورت عدم آشنایی کامل با مشخصات فنی قطعه حتما با کارشناسان فروش فابریک پارت تماس حاصل فرمایید

   

  2,133,000 تومان
 • ایربگ کامل فرمان پراید

  کد فنی : CR30081008

  قطعه موجود در فابربک پارت محصول شرکت کروز میباشد.

  ایربگ های تولید شده شرکت کروز فقط قابل تعویض با قطعه ایی میباشد که کد فنی آنها با هم مطابقت داشته باشد

  بنا به دلایل ایمنی قطعه امکان مرجوعی تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نمیباشد

  لذا در صورت عدم آشنایی کامل با مشخصات فنی قطعه حتما با کارشناسان فروش فابریک پارت تماس حاصل فرمایید

   

  1,780,000 تومان
 • ایربگ کامل فرمان دنا

  کد فنی : CR30071210

  قطعه موجود در فابربک پارت محصول شرکت کروز میباشد.

  ایربگ های تولید شده شرکت کروز فقط قابل تعویض با قطعه ایی میباشد که کد فنی آنها با هم مطابقت داشته باشد

  بنا به دلایل ایمنی قطعه امکان مرجوعی تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نمیباشد

  لذا در صورت عدم آشنایی کامل با مشخصات فنی قطعه حتما با کارشناسان فروش فابریک پارت تماس حاصل فرمایید

   

  2,510,000 تومان
 • ایربگ کامل داشبورد سمند

  کد فنی : CR3071107

  قطعه موجود در فابربک پارت محصول شرکت کروز میباشد.

  ایربگ های تولید شده شرکت کروز فقط قابل تعویض با قطعه ایی میباشد که کد فنی آنها با هم مطابقت داشته باشد

  بنا به دلایل ایمنی قطعه امکان مرجوعی تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نمیباشد

  لذا در صورت عدم آشنایی کامل با مشخصات فنی قطعه حتما با کارشناسان فروش فابریک پارت تماس حاصل فرمایید

   

  2,927,000 تومان
 • ایربگ کامل داشبورد پژو 405 بژ

  کد فنی : CR30030506

  قطعه موجود در فابربک پارت محصول شرکت کروز میباشد.

  ایربگ های تولید شده شرکت کروز فقط قابل تعویض با قطعه ایی میباشد که کد فنی آنها با هم مطابقت داشته باشد

  بنا به دلایل ایمنی قطعه امکان مرجوعی تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نمیباشد

  لذا در صورت عدم آشنایی کامل با مشخصات فنی قطعه حتما با کارشناسان فروش فابریک پارت تماس حاصل فرمایید

   

  2,735,000 تومان
 • ایربگ کامل فرمان سمند

  کد فنی : CR30070408

  قطعه موجود در فابربک پارت محصول شرکت کروز میباشد.

  ایربگ های تولید شده شرکت کروز فقط قابل تعویض با قطعه ایی میباشد که کد فنی آنها با هم مطابقت داشته باشد

  بنا به دلایل ایمنی قطعه امکان مرجوعی تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نمیباشد

  لذا در صورت عدم آشنایی کامل با مشخصات فنی قطعه حتما با کارشناسان فروش فابریک پارت تماس حاصل فرمایید

   

  2,312,000 تومان
 • ایربگ کامل فرمان پژو پارس خاکستری

  کد فنی : CR30030906

  قطعه موجود در فابربک پارت محصول شرکت کروز میباشد.

  ایربگ های تولید شده شرکت کروز فقط قابل تعویض با قطعه ایی میباشد که کد فنی آنها با هم مطابقت داشته باشد

  بنا به دلایل ایمنی قطعه امکان مرجوعی تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نمیباشد

  لذا در صورت عدم آشنایی کامل با مشخصات فنی قطعه حتما با کارشناسان فروش فابریک پارت تماس حاصل فرمایید

   

  2,653,000 تومان
 • ایربگ کامل فرمان پژو 405 بژ

  کد فنی : CR30030107

  قطعه موجود در فابربک پارت محصول شرکت کروز میباشد.

  ایربگ های تولید شده شرکت کروز فقط قابل تعویض با قطعه ایی میباشد که کد فنی آنها با هم مطابقت داشته باشد

  بنا به دلایل ایمنی قطعه امکان مرجوعی تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نمیباشد

  لذا در صورت عدم آشنایی کامل با مشخصات فنی قطعه حتما با کارشناسان فروش فابریک پارت تماس حاصل فرمایید

   

  2,120,000 تومان
 • ایربگ کامل داشبورد پژو پارس خاکستری

  کد فنی : CR30031505

  قطعه موجود در فابربک پارت محصول شرکت کروز میباشد.

  ایربگ های تولید شده شرکت کروز فقط قابل تعویض با قطعه ایی میباشد که کد فنی آنها با هم مطابقت داشته باشد

  بنا به دلایل ایمنی قطعه امکان مرجوعی تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نمیباشد

  لذا در صورت عدم آشنایی کامل با مشخصات فنی قطعه حتما با کارشناسان فروش فابریک پارت تماس حاصل فرمایید

   

  2,994,000 تومان
 • ایربگ کامل فرمان پژو 207

  کد فنی : CR30150201

  قطعه موجود در فابربک پارت محصول شرکت کروز میباشد.

  ایربگ های تولید شده شرکت کروز فقط قابل تعویض با قطعه ایی میباشد که کد فنی آنها با هم مطابقت داشته باشد

  بنا به دلایل ایمنی قطعه امکان مرجوعی تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نمیباشد

  لذا در صورت عدم آشنایی کامل با مشخصات فنی قطعه حتما با کارشناسان فروش فابریک پارت تماس حاصل فرمایید

   

  2,715,000 تومان

منوی اصلی