در طول زمان استفاده از خودرو و کار کردن موتور آن ، در موتور کثیفی هایی مانند :جرم ، گرد و خاک و… تشکیل میشود که شما باید با استفاده از تمیز کننده های موتور آنها را از بین ببرید تا موتور خودرو سلامت بماند و شما را دچار دردسر نکند.

منوی اصلی