تسمه تایم یک تسمه پلاستیکی است که در حقیقت رابط میان میل‌لنگ و میل‌سوپاپ (میل بادامک) محسوب می‌شود. یعنی طوری قرار گرفته است که با چرخیدنش میل‌لنگ، میل‌سوپاپ را هم می‌چرخاند و هچنین باعث به حرکت در آمدن سوپاپ‌ها می‌شود. تسمه تایم را باید جزوی از قطعات موتورهای احتراق داخلی به شمرد.

منوی اصلی