گردگیر پلوس با نام توری نیز شناخته شده و در هرخودرو دومدل از آن وجود دارد. وجود این قطعه در کنار پلوس ضروری بوده و خرابی‌های آن منجر به بروز مشکلات متعدد و خرابی قطعات دیگر می‌گردد.