دیاق سپر یا تیر عرضی یکی از اساسی ترین تشکیل دهنده های سپر ها است. هیچ سپری پیدا نخواهد شد که دارای دیاق سپر نباشد چرا که این قطعه به اصطلاح ستون و اسکلت بندی سپر محسوب می شود و حالت ژئومتریک و فرم اصلی سپر را حفظ می کند و همچنین نقش محافظ ، ضربه گیر و تقویتی را نیز در سپر ایفا می کند و بدون آن سپر قدرت مقاومت در برابر ضربات را نخواهد داشت.

منوی اصلی